DUYURULAR
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRMELERİ
07.11.2012

        Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak asil listede ismi açıklanan öğrencilerimiz, yerleştirildikleri birimlere, 12.11.2012 tarihine kadar ekte belirtilen evraklarla birlikte başvuracaklardır. Görevlendirmeler birimler tarafından yapılacaktır.

       12.11.2012 tarihine kadar başvuruda bulunmayan öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrencilerin isimleri web sitesinden duyurulacaktır.

 

İstenen evraklar

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenci belgesi,

1 adet fotoğraf,

Disiplin cezası bulunmadığına dair belge,

Banka hesap numarası (İş Bankası),

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form-4),

SGK İlişik Taahhütnamesi (Form-5)

>> Tüm Duyurular