DUYURULAR
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) ÇALIŞMA BAŞVURULARI
11.10.2021

 

 

   2021-2022 Eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin, aşağıda bağlantı adresi verilen başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra fakülte veya bölüm öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi (Disiplin cezası olup olmadığı belgede yazılı olacak şekilde) ve transkript ile birlikte çalışmak istedikleri birime 04 - 15 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. İstenildiği halde teslim edilmeyen belgeler değerlendirmeye katılmayacaktır.

 

   Her bir öğrenci sadece tek bir birime başvuru yapabilecek olup, “YTÜ. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma usul ve Esasları Yönergesindeki koşulları sağlamayanlar ile gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren veya sonradan tespit edilen başvurular iptal edilerek ayrıca gerçeğe aykırı bilgi ve belgeden dolayı disiplin soruşturması açılabilecektir. Genel koşulların sağlanması tek başına yerleştirme için yeterli olmayıp ayrıca birimlerin tercih koşullarının da sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda tercih yapılırken başvuru koşullarının dikkatlice okunması gerekmektedir.

 

    Kısmi zamanlı öğrenciler haftada en fazla 15 saat sürüyle çalıştırılabilecek olup, çalışma karşılığında 10 TL/saat brüt ücret ödenecektir. Başvuru sonuçları değerlendirme sonrası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ilan edilecektir.  

Öğrencilerimize  duyurulur

 

 

 

Genel Koşullar:

-Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak.

-Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

-Not ortalaması en az 2.00 olmak. (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Yarıyıl sonundaki not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.)

-Disiplin cezası almamış olmak. 

-Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, sahip olmak.

-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde (Tam veya yarı zamanlı  (part - time)  sigortalı bir işte çalışıyor ve en az asgari ücret düzeyinde (2021 yılı için 2.825,90 TL) bir ücret alıyorsanız kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazsınız.) gelire sahip olmamak,

-Daha önce kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle daha önce sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

-Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

 

 

 

KZÖ Çalıştıracak Birimler ve Koşulları için tıklayınız…

 

 

 

 

 

Doldurduğunuz Başvuru Formunu Yazdırmak için Tıklayınız…

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Tüm Duyurular