DUYURULAR
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI
12.10.2015

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

MADDE 6- (1)Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak.
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 • Not ortalaması en az 2.00 olmak. (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş  öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.)
 • Disiplin cezası almamış olmak. (çalıştırılacak birimlerce belgelendirilecektir)
 • Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, sahip olmak.
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle daha önce sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

Gerekli belgeler

MADDE 11-(1)İşe giriş için gerekli belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Öğrenci belgesi,
 • Transkript,
 • 1 adet fotoğraf,
 • Banka hesap numarası (İş Bankası olması gerekiyor),
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (FR-425),
 • SGK-Sağlık Beyan ve Taahhütname Formu (FR-426),

 (2) İşe kabulleri yapılan öğrencilerin sözleşmeleri imzalanarak, işe giriş işlemleri, SKS Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

>> Tüm Duyurular