DUYURULAR
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU
17.11.2016

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BAŞVURULARI

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Fakültelerde, Enstitülerde, Yüksekokul ve İdari Birimlerde Kısmi Zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin, 17 Kasım – 27 Kasım 2016 tarihleri arasında;

“Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Formunu”

www.sksprojeler.yildiz.edu.tr/kismizamanli/muracaatform.php

Adresinden doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

YTÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

YTÜ Senatosunun 15.03.2012 gün ve 03 sayılı toplantısının 05 sıra sayılı karar eki madde 6

·         Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

  • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak.
  • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
  • Not ortalaması en az 2.00 olmak. (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş  öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.)
  • Disiplin cezası almamış olmak. (çalıştırılacak birimlerce belgelendirilecektir)
  • Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, sahip olmak.
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
  • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle daha önce sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

·         Öğrenci çalışmasının devamlılığında ilgili birim yöneticisinin değerlendirmesi ve takdiri esas alınır.

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde görev yapacakları yerdeki branş ve hizmet kollarının özelliklerine göre kriterler aranmaktadır.

Bu sebeple müracaat formunu doldururken görev yapmak istediğiniz birimin varsa aradığı kriterlere sahip olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Müracaat Formunu doldururken web sayfasında karşınıza gelecek bilgileri mutlaka dikkatlice okuyup orada belirtilen şekilde işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz. Aksi durumda kriterleri taşımadığınız halde yerleştirilmiş olsanız bile yerleştirmeniz geçersiz sayılacak ve yerinize yedek listeden başka bir öğrenci yerleştirilecektir.

Sonuçlar 15 Aralık 2016 Perşembe günü web sayfasından açıklanacaktır.

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

>> Tüm Duyurular