DUYURULAR
Kısmi Zamanlı Çalışma Öğrenci Başvurusu Hakkında
01.10.2014

Üniversitemiz  Fakülte ve İdari Birimlerinde Kısmi Zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin,  01 Ekim 2014 - 10 Ekim 2014 tarihleri arasında “Kısmi Zamanlı  Öğrenci  Çalıştırma Formunu”  www.sks.yildiz.edu.tr/kismizamanli/muracaatform.php adresinden doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

2014 - 2015 Eğitim öğretim döneminde Fakülte,  Enstitü,  Yüksek Okul,  Daire Başkanlıkları ile diğer birimlerde kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde  görev yapacakları  yerdeki  branş ve hizmet kollarının özelliklerine göre bir takım kriterler aranmaktadır.

Bu sebeple müracaat formunu doldururken  görev yapmak istediğiniz birimin varsa aradığı kriterlere sahip olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki ekli dosyalarda FAKÜLTELERE GÖRE (BİRİNCİ TERCİH) KRİTERLERİ ile,  BİRİMLERE GÖRE  (İKİNCİ TERCİH) KRİTERLERİ belirtilmiştir.

ÇOK ÖNEMLİ: Müracaat Formunu doldururken web sayfasında karşınıza gelecek bilgileri mutlaka dikkatlice okuyup orada belirtilen şekilde işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz.  Aksi halde kriterleri taşımadığınız halde yerleştirilmiş olsanız bile yerleştirmeniz geçersiz sayılacak ve yerinize yedek listeden başka bir öğrenci yerleştirilecektir.

Sonuçlar web sayfasından açıklanacaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İlgili dökümanlar

- BİRİMLERE GÖRE - İKİNCİ TERCİH KRİTERLERİ.doc
- FAKÜLTELERE GÖRE - BİRİNCİ TERCİH KRİTERLERİ.doc

>> Tüm Duyurular