DUYURULAR
Üniversitemizden Sağlık Karnesi Alan Öğrencilerimizin Dikkatine
30.12.2011

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilecek olması nedeni ile, ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlar aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesinde yer alan, “Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci 01.01.2012 tarihine kadar tamamlanır.” hükmü uyarınca belirtilen tarih itibari ile  Üniversitemiz öğrencilerinin tedavi giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanamayacaktır. İlgili sağlık giderleri ekte yer alan ayrıntılı rehberde görüleceği üzere öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

Bu nedenle Üniversitemizden sağlık karnesi alan öğrencilerimize (Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde burslu olarak yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) 31.12.2011 tarihi itibariyle sevk kağıdı verilmeyecektir. Bu nedenle ellerinde sağlık karnesi bulunan öğrencilerin karnelerini, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

>> Tüm Duyurular